Lomme kort


Lomme kort är fick-kort som man får och samlar på sig under sin tid. Under min första placering fick jag en liten folder med fickor för ungefär A6 format. Därefter har jag själv skapat några som jag valde att ha med mig.

Du får använda om du vill, MEN! Du _måste_ se så att det stämmer överens med riktlinjer där du är och att det inte är några felskrivningar.

Jag skrev ut varje sida som en 1/4 sida. Alltså 4 sidor per A4. Sedan klippte jag ut dem och la 2 med rygg mot varandra och laminera. Då fick jag 2 viktiga kort med mig.
Första för anamnestagning
Andra för Akuta tillstånd

Innehåller 

  • Anamnes med patient, undersökningar
  • Akuta sjukdomar och tillstånd
  • Rtg Thorax
  • Konvertering av Benzo, Kortison, Smärtstillande
  • CURB, Cha2ds2vasc, GCS, HAS-BLED, WELL score, SOFA
Lösenord: kbu

 

 


Published: 2023-07-01