Danska språket


Här tänker jag lägga upp ord och fraser som är vanliga att man behöver kunna när man ska arbeta i Danska sjukvården som svensk.

Inspelningar gjorda för att träna på sjukhus-danska:
https://sygehusdansk.dk/lydfiler/

 

Svenska Danska
Syrgas Ilt
Huvudvärk Huvudpine
Andetag (djupa) Vejrtræk (dyb)
Mage Mave
Frukost Morgonmad
Lunch Frukost
Middag Aftensmad
Avföring Afføring
Kissa Tisser
Lyssna Lytte
Snabb Hurtig
Kanske Måske
Svårt Travert
Upptaget Travlt
Lungt / Tyst Roligt
Risk Risiko
Samma Samme
Frågor Spørsmål
Dag / Vecka / Månad Dag / Uge / Månad
Obekväm Utilpas
Om Hvis
Bara Kun
Känner Föles
I behov Trænger
Saknas Mangler
Berätta för mig Førtell
Hur är det med dig Hvordan har du det
Fråga Spør
Äta Spise
Självklart Selføligt
Är det som det brukar vara? Er det som det plejer?
Hur länge? Hvor længe
Ben Knokler

 


Published: 2023-02-26