MEK


MEK betyder Meningskompletering och är det tredje delmomentet under högskoleprovets verbala provpass.

Ett exempelprov nedan.