Sammanfattning Tentamen


Denna sammanfattning är skriven för att täcka tentamensfrågor. Den sammanställer det mesta som kommit på gamla tentor och fakta runt detta.

 
Lösenord: Tenta

Published: 2020-08-20