Infektion Blandade scenarier

Vilken behandling ger du?

30-årig man med infekterat kattbett
40-årig kvinna med neuroborrelios
18-årig kvinna med cystit och typ-1 pc-allergi
65-årig man med spondylit
6-årig pojke med svår mykoplasmapneumoni
22-årig kvinna med leukemi, sepsis, neutropeni
Gravid kvinna i vecka 25 med nedre UVI
6-årig flicka med mykoplasma pneumoni
12-årig pojke med recediv tonsillit
35-årig man med V-drän och meningit orsakad av MRSA
65-årig man med pseudomonasosteit
56-årig kvinna med peritonit