Svår samhällsförvärvad pneumoni

Vilken behandling ger du?

Svår samhällsförvärvad pneumoni