Att tänka på vid antibiotika

Vad bör du tänka på vid följande antibiotika?

Dalacin (Klindamycin)
Vankomycin
Daptomycin
Ciprofloxacin
Erytromycin
Doxycyklin
Tienam
Heracillin
Rifampicin
Amoxicillin
Erytromycin
Metronidazol
Penicilling
Trim/Sulfa
Nitrofurandantin