Histologi T3: Mesenterium artär och ven

Preparat
A
B
C
D
E