Journalen


Neurologstatus

Likstora pupiller som reagerar a för direkt och indirekt ljus. Ögonmotoriken ua. Ingen nystagmus. Synfält ua.

Ögonbottenspegling - kan ej se ngt avvikande. Ansiktsmotorik ua. Sensibilitet för beröring och nalstick ua i ansikte, nedre och övre extremiteter. Armar- uppat- sträck, finger-näs, diadokokinesi, häl-knä ua. Reflexer sidlika ordinära. Babinskis saknas. Grovkraft ua. Ej nackstyv. Romberg ua. Gång ua.