Vilket svarsalternativ kan inte motsvara antalet elever i klassen?

I en klass finns det pojkar och flickor. Antalet pojkar är dubbelt så stort som antalet flickor.

Vilket svarsalternativ kan inte motsvara antalet elever i klassen?