Tentamen


En sammanfattning med information från tidigare tentor sammanställt till en kondenserad faktamängd. Lagt in lite blandat från övrigt med och kompletterat med bilder.

Lösenord: kirurgi