GI-infektioner: 2

Anamnes

Sex personer från samma familj har under två dagar haft låg feber, magsmärtor, diarre och kräkningar efter middag med kalkon, 24h innan symptom.   

Vitalparametrar

Temp: 38.6C
Puls: 97
Andningsfrekvens: 17/min
Blodtryck: 115/61

 

Vilken patogen