GI-infektioner: 10

Anamnes

Patient söker vård efter 2 veckors ihållande diarre med 3-5 tömningar per dag. Illamående, flatulens (illaluktande gas) och tappad aptit.
Diarerna är vattniga, illaluktande och kladdiga.
Svällande känsla i magen men ingen feber eller frossa.
4 veckor tidigare besökt Canada för back-packing i bergen.

 

Vitalparametrar

Temp: 37C
Puls: 80
Andningsfrekvens: 13/min
Blodtryck: 130/80
Inget blod i avföring.

Vilken patogen