GI-infektioner: 8

Anamnes

Inom 2 dygn från en idrottsmatch fick över 150 personer, med GI problem besöka sjukvård. 
Symptom som illamående, kräkningar, diarre. En del hade huvudvärk, feber och muskelsmärta.

 

Vitalparametrar

Temp: 38.5C
Puls: 95
Andningsfrekvens: 17/min
Blodtryck: 105/60
Magsmärtor och illamåender.
Inget blod i avföring.

Vilken patogen