GI-infektioner: 3

Anamnes

70-årig person kommer hem efter 2 veckor i Mexico. Dagen efter hemkomst uppstår;
Akut feber, Kramper i magen, vattniga diareer. 
Dagen därpå finns slem i avföring och ständiga känslor av att behöva tömma sig.
Blod i avföringen som ökade i mängden!

Drukit vatten från en brunn flera gånger, inte varit i kontakt med andra sjuka.

Vitalparametrar

Temp: 38.9C
Puls: 120
Andningsfrekvens: 15/min
Blodtryck: 107/63
Rektalundersökning visar på smärta och mycket blod.
Bildundersökning visar sår och skadad slemhinna.

 

Vilken patogen