Histologi T3: Mesenterium artär och ven 2

Preparat
A
B
C
D
E
F