Jobba i Danmark


Här kommer jag beskriva gången för att få allt pappersarbete på plats för att få autorisation, CPR nummer (personnummer), Nem-konto (Konto som arbetsgivare kan sätta in pengar på) och MitId/NemId (BankId) på plats för att kunna jobba i Danmark.

Processen ser ut enligt nedan, och jag kommer beskriva varje del för sig mer i detalj med.

OBS: Du har säkert läst andra guider, som är äldre. Mycket har ändrats. T.ex har flera banker slutat med Öresundskonto (Swedbank) och bankerna ger inte längre ut MitId/NemId (görs av BorgerService). Andra skillnader är vad för papper du ska skicka in (CV behövs inte, som jag sett i flera guider).

  1. Sök KBU på ett sjukhus och få anställningsavtal
  2. Ansöka om autorisation från Styrelsen för Patientsäkerhet (stps.dk)
  3. Ansöka om danskt CPR nummer (skat.dk)
  4. Ansöka om NemId + MitId (BorgerService, borger.dk)
  5. Ansöka om BankKonto (DanskeBank, Nordea) 
  6. Fack + Akassa
  7. Danskt Telefonnummer (eventuellt)
  8. E-Boks (Digital brevlåda)

 

1. Söka KBU på ett sjukhus och få anställningsavtal

 

2. Ansöka om Autorisation från Styrelsen för Patientsäkerhet (stpd.dk)

 

3. Ansöka om danskt CPR nummer

 

4. Ansöka om NemId / MitId

 

5. Ansöka om Danskt bankkonto

 

6. Gå med i Danska Fack och Akassa

 

7. Skaffa Dansk telefonnummer

 

8. E-boks - Digital brevlåda