Vilket svarsalternativ motsvarar uttrycket:

ax + by + bx + ay? 

 

A (a + b) (x + y)
B  a2xy + b2xy
C 2(ab + xy)
D 2axy + 2bxy