Patologi: Mikrobiologi

Denna virusgrupp sprids bl a via fekal-oral smitta och är den vanligaste orsaken till virusmeningit i Sverige. (VIRUS)
Det finns ett 50-tal serotyper av detta höljefria DNA-virus. Kan typiskt orsaka ögoninflammation, men även luftvägssymtom, halsont och diarré. (VIRUS)
Denna virusgrupp replikerar fr a i tarmepitel. Orsakar kräkningar och diarré i alla åldersgrupper. P g a genetisk variation förekommer utbrott varje år. (VIRUS)
Detta retrovirus är ovanligt i Sverige. Det anses kunna ge upphov till s k adult T-cells-leukemi samt tropisk spastisk parapares. (VIRUS)
Vanligaste orsak till falsk krupp hos små barn. (VIRUS)
En 62-årig man insjuknar med feber och allmän sjukdomskänsla. Efter två dagar utvecklas smaärtsamma blåsor i ett linjärt mönster på bröstet och ryggen på ena kroppshalvan. Mannen har smärta över det angripna området lång tid efter att blåsorna försvunnit. (VIRUS)
Denna virusgrupp kan bl a ge myokardit, meningit samt svåra infektioner hos nyfödda. (VIRUS)
Produktion av heterofila antikroppar är diagnostiskt för infektion med detta virus. (VIRUS)
Ett 5-årigt barn kommer in akut p g a plötslig påkommen hög feber och sjukdomskänsla. Vid undersökningen ses några små blå utslag på huden och viss nackstelhet. Vid direktmikroskopi av likvor ses rikligt med polymorfkärniga leukocyter och gramnegativa små stavar. (BAKTERIE)
Du tar som läkare på vårdcentralen upp anamnes från en 20-årig kvinna som insjuknat med trängningar och smärta vid miktion. Urinodling är negativ och kvinnans symptom kvarstår. Vilken bakterie vill Du nu utesluta? (BAKTERIE)
Ett 6-årigt barn insjuknar med slemmig, lätt blodtillblandad diarré och illamående. Hela familjen har ätit samma mat under hela julveckan. De senaste dagarna har flickan varit fullt sysselsatt med att gosa med sina nya husdjur – två sköldpaddor – och att ordna i deras akvarium. Vilken bakterie misstänker Du ha orsakat flickans diarré? (BAKTERIE)
Ett barn föds med spridda abscesser och granulom i många organ och tecken på sepsis. Trots insatt antibiotika dör barnet. Odlingar från blod och infekterade organ visar växt av en aerob grampositiv stav. Samma fynd görs i odling av cervixsekret från barnets mor. (BAKTERIE)
En intensivvårdspatient med intravaskulär kateter utvecklar bakteriemi. Blododling visar växt av katalas- och koagulasnegativa grampositiva kocker som är resistenta mot flertalet antibiotika, inklusive aminoglykosider, ampicillin, penicillin och även vancomycin. Patienten överlevde inte. (BAKTERIE)
Vilken bakterie är den vanligaste orsaken till CNS-infektion i Sverige? (BAKTERIE)
68-årig kolonopererad man. Har inte fått igång tarmen ännu efter operationen. Nu feber 39.2°C och diffus smärta över operationsområdet. Ultraljud visar en abscess i buken. I odlingen tagen vid dränering av abscessen dominerar en anaerob gramnegativ stav som är resistent mot penicillin. (BAKTERIE)
Fem timmar efter att ha ätit stekt ris på en kinesisk restaurang insjuknar en ung kvinna och hennes man med illamående och kräkningar. Vilken bakterie är den mest sannolika orsaken? (BAKTERIE)
En 40-årig man renoverar en gammal lada för att inreda den till ett sommarhus. Ladan har stått oanvänd ett antal år och med tiden blivit ett populärt tillhåll för duvor och andra fåglar. Mannen insjuknar med huvudvärk och feber men fortsätter ändå med renoveringsarbetet. En vecka efter insjuknandet finner en bekant honom liggande okontaktbar på golvet och ringer efter ambulans. På akutmottagningen görs en lumbalpunktion och i likvor ses jästlika organismer omgivna av tjocka kapslar.(PARASIT/SVAMP)
En 21-årig kvinna med leukemi genomgår en kort intensiv behandling med cytostatika. Efter tio dagars behandling får hon feber och andningssvårigheter. Blodstatus visar neutropeni och lungröntgen visar en tät förändring i vänster lunga. I sputumodling påvisades “normal svalgflora” plus stora fluffiga bomullslika kolonier. Mikroskopi av de bomullslika kolonierna visar långa hyfer med blomliknande ”sporhuvuden”.(PARASIT/SVAMP)
30-årig man som varit på fyra veckors semester i Mozambique. Söker någon dag efter hemkomsten med feber, frossa, huvudvärk och yrsel. Vilken parasit måste Du i första hand snabbt undersöka om patienten smittats av?(PARASIT/SVAMP)
d v s anemi. Han har haft en övergående period av hosta och pip i bröstet under resan men har i övrigt mått bra. Faecesprov tas för odling och direktmikroskopi. I direktmikroskopi ses typiska ägg.)(PARASIT/SVAMP)
En AIDS-patient som slarvat med sin medicinering och inte tagit trimetoprim-sulfa enligt ordination utvecklar gradvis feber, andningssvårigheter och torrhosta. Lungröntgen visar ett diffust interstitiellt infiltrat. Vid bronkoalveolärt lavage (BAL, spolning av bronksegment med koksalt för mikrobiologisk diagnostik) ses rikligt med kopp-formade organismer i skummigt exudat. Odling är negativ.(PARASIT/SVAMP)
En mamma ringer på din telefontid och berättar att hennes 2-åriga dotter bajsat ut något som liknar en daggmask och hon undrar nu om man kan ha daggmaskar i magen. Du svävar lite på målet under en stund medan Du febrilt slår upp daggmask i registret till Jourläkarhandboken. Tyvärr finns inte daggmask med, men då Du erinrar Dig att ett avföringsprov alltid är bra att ta ber Du mamman att komma till mottagningen med ett prov.(PARASIT/SVAMP)